Hur du skapar en stilren hemsida

Det finns flera saker som du behöver tänka på när du skapar en stilren hemsida. Först och främst är det viktigt att ha ett tydligt syfte med din hemsida. Vad vill du att den ska göra för besökaren? Vill du att den ska vara en informationskälla, eller kanske en plattform för interaktion och kommunikation? När du har bestämt detta kan du börja arbeta på layouten.

En stilren layout är ofta minimalistisk och luftig, med mycket whitespace. Det är viktigt att inte overcrowda sidan med information eller bilder, utan att istället fokusera på de viktigaste elementen. En header och footer är ofta tillräckligt, tillsammans med ett par block av text och/eller bilder i mitten av sidan. Enkla meningar och listor fungerar bra här, liksom tydliga call-to-actions som uppmanar besökaren till handling.

Funktionelliteten är minst lika viktig som utseendet när det kommer till en stilren hemsida – allting ska vara smidigt och intuitivt så att användarna inte blir frustrerade eller instinktlösa under sin visit

Hur du planerar din hemsidas layout

När man planerar layouten för sin hemsida så finns det några viktiga punkter att tänka på. Först och främst ska man titta på vilken typ av innehåll som kommer att visas på sidan, och hur detta innehåll kan presenteras på ett lättfattligt och enkelt sätt. Detta görs oftast genom att använda olika typer av layoutelement, såsom fönster, rutor eller kolumner. Det är även viktigt att titta på navigationen, dvs hur användarna kommer till olika delar av hemsidan. Navigationen bör vara enkel och intuitiv, samtidigt som den ger tillräcklig information för användaren. Numera är det allt mer vanligt med responsive webdesign, dvs layouts som automatiskt anpassar sig efter olika skärmstorlekar (tex mobiltelefoner). Detta gör det möjlighet för fler personer att ta del av hemsidan utan problem.

Vad som ska finnas på din hemsida

Din hemsida är som ett fönster mot din verksamhet. Genom den vill du visa vem du är och vad du gör. Därför är det viktigt att ha klart för sig vilka målgrupper din hemsida riktar sig till, och sedan skapa innehåll och design som skapar intresse hos just dessa.

Det finns dock några element som alla hemsidor bör innehålla, hur mycket plats de tar upp på sidan varierar givetvis från sajt till sajt. Men i grunden handlar det om:
– En logotyp eller ett tydligt namn på företaget/organisationen, så besökaren snabbt och enkelt kan se vem det är som ligger bakom sidan.
– Informationssidor med mer text om verksamheten – vad ni gör, er historia etcetera. Det är bra att tänka ut hur man strukturerar informationen på bästa sätt, använd gärna rubriker och underrubriker för att guida besökaren genom texten.
– Kontaktsidor med adressuppgifter (gatuadress, postort, postnummer), telefonnummer samt eventuellt formulär för att skicka epost direkt till företaget/organisationen. Praktisk information om hur man tar sig hit (med bil? Kommer det finnas parkeringsplatser?) kan också vara bra att ha med här.

Hur du väljer färger och typsnitt för din hemsida

När man väljer färger och typsnitt till sin hemsida är det viktigt att tänka på hur olika färger och former påverkar användarens upplevelse av sidan. Man ska inte bara titta på hur snyggt det ser ut, utan även på hur lätt det är att läsa och navigera sig fram.

En av de vanligaste misstagen när man designar en hemsida är att använda för många olika färger. Det kan vara snyggt med ett stort spektrum av olika färgnyanser, men oftast gör det bara sidan svårläst och ostrukturerad. Istället bör man hålla sig till 2-3 dominerande farger som harmonierar bra med varandra. Sedan kan man ha några accentfarger som används sparsamt för att markera vissa delar av sidan. Naturliga kontrastförhållanden mellan texten och bakgrunden underlättar också läsbarheten, så se till att du har en klar skillnad mellan dina text- och bakgrundsfonter.
Som typografi rekommenderas ofta sans-serif fontfamiljer (dvs fontfamiljer utan de smala ”benen” som ger seriffonterna deras karakteristiska look), eftersom dessa brukar vara mer l

hur du använder bilder, video och andra medier på din hemsida

Du bör tänka på hur du vill använda olika typer av medier på din hemsida. Vilken typ av budskap vill du förmedla? Hur ska dina besökare kunna interagera med innehållet? Här är några tips:

Bilder: Välj bilder som stödjer och förtydligar det du skriver. Se till att de har hög kvalitet och laddas snabbt.
Videor: Videor kan vara ett bra sätt att visa mer information om ett ämne, en produkt eller tjänst. Se till att de har hög kvalitet och laddas snabbt. Andra typer av filmer (som Flash-filer) kan användas för animeringar, spel och andra interaktiva element.
Andra medier: Andra former av media som du kan använda på din hemsida inkluderar ljudfiler (som musik eller röster), bildspel, animationer och Java-applets.

hur du publicerar och uppdaterar din hemsida

När du skapar en hemsida är det viktigt att tänka på hur du ska publicera och uppdatera den. Det finns olika verktyg för att göra detta, beroende på vilken typ av webbplats du har. Om du har en statisk webbplats använder du oftast ett FTP-program för att ladda upp filer till din webbhotell. För en dynamisk webbplats måste du kanske installera ett CMS (Content Management System) eller använda ett program som WordPress. När det gäller uppdateringar av innehåll är det viktigt att tänka på SEO (Search Engine Optimization). Detta innebär att du måste lägga till nyckelord i ditt innehåll så att sökmotorer kan hitta och indexera din webbplats.