Glöm inte det viktigaste när du bloggar – 6 tips för en lyckad bloggpost

Innan du börjar blogga, tänk på vad du vill uppnå med din blogg. Vad är ditt mål? Vill du informera, underhålla eller inspirera? När du vet detta kan du börja planera innehållet i din blogg.

Glöm inte det viktigaste när du bloggar – 6 tips för en lyckad bloggpost:

1. Tänk på rubriken – Rubriken ska vara tilltalande och intressant så att läsaren blir sugen på att läsa mer. Undvik dock klickbait (rubriker som lockar till klick men inte levererar på det de lovar), denna typ av rubrik brukar leda till besvikna läsare och en negativ image för din blogg.
2. Skriv korta och snabba inlägg – Längden på ett inlägg är inte lika viktigt som innehållet, men det är oftast bra att hålla sig till ca 500-700 ord per inlägg. Detta gör det lättare för läsarna att ta in informationen och samtidigt hitta tid att läsa fler av dina poster.
3. Var personlig – Det är ofta mycket mer intressant att läsa om personliga erfarenheter jemte med tips eller guider, skriv ditt inlagg fran ett personligt perspektiv istaellet for bara ”ren facts”.
4. Försök var unik – Oavsett vilket ämne du tar upp i ditt inlagd finns det alltsed redan massor av material ute pa internet om just den saken, fokusera pa hur DU ser pa things och formulerar dig istallet!
5 .Lagom med bilder – Att ha en trevlig headerbild och infogade bilder passande texten iinlagget ger helheten en professionell look without going over the top! Dock ar det ingen regel utan undantag, ibland funkar extrem effektfulla collageverk mycket bra som lockbeten! 6 .Kontrollera stavning/grammatik innan publicering – Slappna av, ingen ar perfekt! Men ju mindre felaktiga ord desto better 😉

Tänk på målet med din bloggpost – vad vill du uppnå?

En bloggpost bör ha ett syfte, annars kommer det bara att vara slöseri med tid. Du måste tänka på vad du vill uppnå med din bloggpost. Vill du informera, underhålla, inspirera eller motivera? Innan du börjar skriva din bloggpost är det en bra idé att sätta dig ner och fundera på vad just DU vill uppnå med inlägget.

Var tydlig och koncis – förklara inte för mycket.

Folk uppskattar klara och tydliga budskap. Man behöver inte förklara allt i detalj – det är ofta bättre att hålla sig till de viktigaste poängerna. Om du försöker förklara för mycket, kan du snabbt tappa lyssnarnas intresse. Dessutom blir det lättare för mottagaren att missförstå ditt budskap om du pratar (eller skriver) mer än nödvändigt. En klar och koncis framställning är alltså ofta den bästa lösningen!

Använd lättlästa och enkla ord, undvik jargon.

Använd lättlästa och enkla ord, undvik jargon. För att förenkla texten ytterligare rekommenderas det dock inte att använda för korta meningar eller stava fel. Detta kan göra texten svårbegriplig.

Skapa tilltalande innehåll med bilder, infografik eller videoklipp.

För att skapa tilltalande innehåll är det viktigt att använda olika typer av bilder, infografik eller videoklipp. Detta gör det möjligt för läsaren att ta emot informationen på olika sätt och därmed få en bättre uppfattning av innehållet. En bra bild eller video kan också göra innehållet mer intressant och locka fler läsare till sidan.

Glöm inte att ange källor om du citerar någon annan person eller verk!

Det är viktigt att ange källor när man citerar andra personer eller verk. Detta gör det möjligt för läsaren att avgöra om de vill läsa mer av den aktuella källan, och det visar respekt för den ursprungliga skaparen. Det finns olika sätt att angå källhänvisningar, men det viktigaste är att vara konsekvent. Konsekvens innebär i detta sammanhang att använda samma metod för alla referenser till andra personers arbeten i hela texten.