Funktionellt webbdesign – hur man gör det bäst?

Funktionellt webbdesign handlar om att skapa en sida som är användarvänlig och lättnavigerad. Det bör innehålla all den information som besökaren behöver, men inte mer. En bra struktur är AIDA: Attention, Interest, Desire och Action.

En av de viktigaste delarna av ett funktionellt webbdesign är den första sidan, eller landningssidan. Denna sida ska fånga besökarens uppmärksamhet och intresse, och leda dem till det syfte med sidan – exempelvis att klicka på en knapp eller läsa mer information. För att göra detta bör man ha en tydlig rubrik som förklarar vad sidan handlar om samt några kortare stycken text som ger ytterligare information.

Bilder och andra visuella element är också mycket viktiga i webbdesignet. De bör vara relevanta för innehållet på sidan samtidigt som de ger den lite extra liv och rytm. Dock ska inte bilderna vara för stora eller ta för mycket plats – då blir det snabbt tråkigt och svårtillgängligt för användaren.

En annan aspekt av funktionell design är texten på sidorna; den ska helst vara kortfattad och lättläst (exempelvis genom användning av punkter istället för meningar). Stora block med text kan verka skrämmande so motsvarar ofta barre tungroddat material hos besökarna vilket resulterar i minder trafik pa sajten

Grunderna i funktionellt webbdesign

Webdesign handlar i grunden om att skapa användarvänliga hemsidor. Detta innebär att webbsidorna ska vara enkla att använda och navigera, samtidigt som de ska vara tilltalande och innehålla relevant information. Ett funktionellt webbdesign tar också hänsyn till olika typer av användare och deras behov, såsom personer med funktionsnedsättningar eller personer som använder mobila enheter.

Hur man använder designpatterns för att skapa ett funktionellt webbdesign

Designpatterns används för att skapa ett funktionellt webbdesign. De hjälper oss att uppnå en viss struktur i vårt arbete som gör det lättare för oss att bygga och underhålla webbsidor. Designpatterns är inte bara begränsade till webbdesign, utan kan användas inom all typ av designverksamhet.

Tips på hur man gör en bra prototyp av sitt funktionalitetstestande

En prototyp är ett testverktyg som simulerar det faktiska systemet eller programmet. Prototyper kan användas för att testa olika aspekter av systemet, såsom användbarhet, funktionalitet och prestanda. Fördelarna med att använda prototyper är att de kan göra det enklare och snabbare att testa idéer och hitta fel i ett system innan det byggs. Det finns olika typer av prototyper, men den vanligaste typen av prototyp är en skissprototyp. En skissprototyp är enkelt till sin form och innehåll och ger endast grundläggande information om hur systemet kommer att se ut och fungera. I motsats till skissprototyper finns mer detaljerade prototyper som visar hur systemet kommer att fungera i verkligheten. Dessa prototyper tar längre tid att göra, men de kan ge bättre feedback om hur användarna uppfattar systemet.

Generella tips och trix för ett lyckat funktionellt webbdesignprojekt

En av de viktigaste aspekterna av ett lyckat webbdesignprojekt är kommunikation. Webbdesignere och deras team måste vara villiga att kommunicera ofta och effektivt med varandra, särskilt under planeringsstadiet av projektet. Detta innebär att du som webbdesigner måste ta dig tid att lära känna din klient och förstå deras behov innan du börjar designar något. Det är mycket enklare att leverera ett bra slutresultat om alla parter vet exakt vad den andra förväntar sig.

När det gäller det tekniska delen av ditt webbdesignprojekt, finns det några generella tips och trix som kan hjälpa dig på traven. För det första bör du aldrig underskatta vikten av en bra servermiljö; snabbhet och tillförlitlighet är A och O när det gäller webbsidor. Servermiljön bör dessutom vara enkel att administrera, så se till att använda ett robust verktygssystem som cPanel eller Plesk. Andra tekniska aspekter du bör titta på är valet av CMS (Content Management System) – plattform, vilken hostingtyp (VPS, shared etc.) som passar dina behov bäst samt huruvida SSL-certifikat behövs för din hemsida.

Det sista men inte minst viktiga steget i alla webbdesignprojekt är testningen; misslyckade tester kan leda till frustrerade besökare och potentiella förluster i form av inkomster från onlinebutiker etc. Se alltså till att testa allting från navigationen på din hemsida till funktionaliteten hos eventuella onlinebutiker innan sidan ges ut i ”live”-drift!

Case study: Ett exempel på hur ett funktionalitetsdrivet webbdesign kan se ut

Webben är inte längre bara en statisk sida som visar information. För många företag och organisationer är webben i dag ett verktyg för att driva affärer och nå ut till kunderna. Detta innebär att webbdesign inte längre handlar enbart om estetik, utan också om funktionalitet. Ett exempel på detta är Case study: Ett funktionelltdriven webbdesign kan se ut på flera olika sätt, beroende på vad man prioriterar. Det finns ingen rätt eller fel metod, utan det handlar om att hitta den design som passar just ert företag och era behov bäst.