5 tips för ett snyggare webbdesign

1. Se till att ha en tydlig struktur på ditt webbdesign. En bra struktur gör det lättare för användarna att navigera och hitta den information de letar efter.

2. Använd enkla och tydliga former i ditt webbdesign. Tydliga former gör det lättare för användarna att uppfatta informationen på sidan.

3. Försök undvika onödiga element i ditt webbdesign. Onödiga element kan distrahera användaren från den verkliga innehållet på sidan och gör det svårare att navigera sig fram på sidan.

4. Använd färger som passar ihop med varandra och är lätta att urskilja för ögat. Om du väljer för många olika färger riskerar du att skapa ett kaos av intryck som kan vara svårt för användaren att ta till sig.
5 .Se till att allt innehåll på din sida är relevant och up-to-date . Innehåll som är irrelevant eller felaktigt kan skapa negativa associationer hos din målgrupp och leda till mindre trafik p

Se till att ditt webbdesign är enkelt och lättläst

Det är mycket viktigt att se till att ditt webbdesign är enkelt och lättläst. Om inte, kommer det finnas ett antal problem som kan uppstå. För det första kommer många besökare inte att orka ta sig igenom all information på sidan om designen är rörig och svårläst. Detta kan leda till att du förlorar potentiella kunder. Dessutom är det viktigt att tänka på hur användarvänlighet och navigering fungerar i ditt webbdesign. Enkelhet är nyckeln här – om användarna inte snabbt och enkelt kan hitta den information de söker, kommer de heller inte att stanna kvar på din sida.

Använd färgscheman som fungerar tillsammans

De flesta människor är inte medvetna om hur färgscheman påverkar deras vardag. Färger har en stark psykologisk effekt på oss och kan påverka vårt humör och beteende. Det är därför det är så viktigt att använda färgscheman som fungerar tillsammans.

En av de mest uppenbara effekterna av färg är den visuella stimulansen som det ger oss. Detta innebär att olika färger kan verka lugnande eller upplivande, beroende på hur de kombineras. Ett exempel på detta är den klassiska ”blå och grön” kombinationen, som ofta används i inredning för att skapa en rogivande atmosfär. En annan effekt av färg är dess eviga associering med olika kulturella symboler. Till exempel, i Kina betraktar man röd ofta som lyckligare jmfört med andra ljusa nyanser, medan svart ofta associeras med begravningar i Vesten.

Flera forskningsstudier har visat att olika färgkombinationer kan orsaka olika reaktioner hos individer. Detta gör det mycket viktigt att vara medveten om vilka sorts associationer olika färger har när du planerar ditt hem eller arbetsplatsens design!

Välj typsnitt och textstorlekar med omsorg

När det gäller text på webben är det viktigt att du väljer typsnitt och textstorlekar med omsorg. Detta för att se till att ditt innehåll är lättläst och användarvänligt. En bra regel är att använda en sans-serif typografi för kroppstext (som exempelvis Arial eller Verdana), medan serif-typsnitt fungerar bättre för rubriker och titlar (tex Times New Roman). Något annat du ska tänka på när det gäller text på webben är contrasten mellan textfärg och bakgrundsfarge – se till att de två inte ”konkurrerar” med varandra, utan istället complementerar varandra.

Ladda inte ner sidorna med onödig grafik eller animationer

Det är viktigt att inte ladda ner onödig grafik eller animationer när man besöker en webbsida. Detta kan göra sidan secluttered och svårnavigerad, och det tar också längre tid för sidan att laddas. Grafik och animationer bör endast användas om de tillför något positivt till användarupplevelsen, så tänk på detta när du skapar din webbplats.

Skapa ett responsivt webbdesign så att det ser bra ut på alla enheter

Webdesign som ser bra ut på alla enheter är viktigt för ett företag eller organisation. En responsiv webdesign är nyckeln till detta. Responsiv webdesign innebär att webbsidan anpassar sig automatiskt till skärmstorleken på den enhet som används, oavsett om det är en dator, mobiltelefon eller surfplatta. På så sätt kan alla användare se webbsidan i sin helhet och navigera fritt på sidan, utan att behöva zooma in eller scrolla horisontellt. Dessutom ger responsiv webdesign en bättre upplevelse för användaren, vilket kan göra skillnaden mellan en kund som stannar kvar och köper något och en som lämnar sidan direkt igen.