10 typsnitt som alltid funkar – oavsett projekt!

1. Helvetica
2. Times New Roman
3. Arial
4. Courier New
5. Georgia
6. Trebuchet MS
7. Verdana
8. Tahoma
9. Lucida Sans Unicode

Arial

Arial är ett sans-serif typsnitt som skapades av monotype-typgruppen på Microsofts verkstäder i Monotype Foundry i England. Arial har mycket gemensamt med den mer kända Helvetica, och det går ofta att se en klar likhet mellan de två typsnitten. Denna typ av typsnitt passar bäst för mindre textmängder, och det används ofta för brödtext i trycksaker såsom tidningar och tidskrifter. Arial är ett populärt val bland användare av Microsoft Office, och det finns många olika varianter av denna font tillgänglig på internet.

Times New Roman

Times New Roman är ett teckensnitt som ursprungligen skapades för The Times of London. Det var en av de mest använda typsnitten under 1900-talet och blev mycket populärt på grund av sin jämna storlek och läsbarhet. Typsnittet finns idag med olika variationer och har blivit mer modernare.

Courier New

Courier New är ett monospaced skrifttyp, vilket innebär att alla bokstäver och siffror har samma bredden. Courier New är den mest använda monospaced skrifttypen, och har varit i bruk sedan 1941. Courier New finns med olika storlekar, men den vanligaste är 10 punkter. Courier New passar bra för kodning och andra textdokument där det är viktigt att alla tecken har samma bredden.

Georgia

På svenska skrivs Georgia med stor bokstav. Georgia ligger i Asien och är ett land som gränsar till Ryssland, Turkiet, Armenien och Azerbaijan. Huvudstaden i Georgia är Tbilisi. Andra stora städer i Georgia är Kutaisi och Batumi. På grund av Georgias strategiska läge har landet under historien varit invaderat av många olika folk från olika håll. Detta har bidragit till att göra Georgien till ett mycket kulturellt blandat land där man kan se influenser från både Östeuropa och Mellanöstern. Idag är Georgia en republik med president som statschef. Landets officiella språk är georgiska, ryska och engelska men det finns många andra mindre språk som talas inom landets gränser.

Trebuchet MS

Trebuchet MS är en skrifttyp som tillhör de sans serif-typerna. Den har mycket smala bokstäver och är lättläst. Trebuchet MS finns i två storlekar, normal (5,5 mm) och small caps (4 mm). Skrifttypen används ofta för webbsidor och bloggar eftersom den är lättläst på skärmar.